Đã đăng vào 30-07-2020

Công Ty Dịch Vụ Bảo Vệ VSC

Các vị trí làm việc tại khu vực ra vào cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cửa hàng... thực hiện việc giám sát thực hiện rửa tay khử khuẩn, đo thân nhiệt, đặc biệt lưu ý các trường hợp yêu cầu phải lập biên bản, điều tra dịch tê.
VSC chúng tôi cung cấp dịch vụ giám sát quy trình khử khuẩn, đo thân nhiệt, thống kê lịch sử đi lại.
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.